Telstar sponsorsponsorkliks

Ja, ik word vrijwilliger van Saturna!

logo

  • Laatste nieuws

Grote Clubactie

De Grote Clubactie is weer gestart. Ook dit jaar doet Saturna hieraan mee!  Met de opbrengst van deze actie worden materialen aangeschaft en div...
Lees verder

Lustrumfeest Saturna 7 juli 2018

Op 7 juli 2018 viert Saturna feest. We bestaan 5 jaar en dit willen we natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren. Daarom organiseren we een open sp...
Lees verder

Beweegdiploma 9 juni 2018

Beweegdiploma 9 juni 2018 Het tweede moment voor het Nijntje Beweegdiploma komt eraan. Er zijn een heleboel kinderen uitgenodigd om op 9 juni a.s. te...
Lees verder

ALV voorjaarsvergadering 7 juni 2018

ALV voorjaarsvergadering 2018 Op donderdag 7 juni a.s. is de voorjaarsvergadering van SATURNA. Deze start om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Stalpae...
Lees verder

Onderlinge wedstrijden

Onderlinge Wedstrijden 26 mei 2018 Wat een fantastische dag hebben we 26 mei beleefd tijdens de onderlinge wedstrijden voor de recreatie- en voorbere...
Lees verder

Algemene downloads

Statuten

Huishoudelijk reglement 2017

Betalings- en contributiebeleid

Privacyverklaring Saturna

 

Welkomstbrief voor nieuwe leden

Opzegformulier

Kinderen doe mee (Alkmaar pas)

Los machtigingsformulier


 

Van het bestuur

Downloads m.b.t. de algemene ledenvergadering:

Agenda ALV 7 juni 2018

Verslag kascommissie

voorstel één ALV per seizoen

voorstel kascontrolecommissie

voorstel voorwaarden erelidmaatschap

begroting en contributie 2018-2019

voorstel samenstelling bestuur

beleidsplan Saturna 2018-2022

Voorstel één opzegtermijn per seizoen

Ingediende vragen/antwoorden op stukken ALV 7 juni 2018

 

Notulen ALV 7 november 2017

Jaarrekening 2016-2017

Vragen over de jaarcijfers kunnen tot 31 december 2017 worden ingediend bij de kascontrolecommissie op e-mail kascontrole@saturna-alkmaar.nl . In januari 2018 zal de kascontrolecommissie deze vragen met het bestuur bespreken en zullen de boeken worden gecontroleerd. Het verslag van dit overleg zal worden gepubliceerd op de website. In de voorjaarsvergadering worden het verslag van de kascontrolecommissie en de jaarcijfers 2016-2017 geaccordeerd.

Agenda ALV 7 november 2017

ingestuurde vragen najaarsvergadering 2017 en antwoorden

Jaarverslag Saturna 2016-2017

Beleidsplan Saturna 2018-2022

 

Notulen ALV 7 juni 2017

Agenda ALV 7 juni 2017

Nota Vrijwilligersbeleid

Nota Betalings- en contributiebeleid

Nota Goed werkgeverschap en verlonen

Begroting en contributie 2017-2018

Overzicht binnengekomen vragen

 

Jaarverslag Saturna 2015-2016

Verslag ALV 7 november 2016

Verslag ALV 30 mei 2016

Verslag ALV 1 oktober 2015

Beleidsplan Saturna 2015-2016

 

 


Saturna 2012 | ontwerp: inSet Limmen | technische realisatie: WebSeven | Privacy verklaring | LOG IN